Web developers wiki ASP.NET Sitecore Sharepoint Kentico by Evident Interactive

Edit

Probleem

Na het deployen van een solution en het maken van een nieuwe website hiervoor, krijgt men bij het openen van een pagina de volgende foutmelding:

Only content controls are allowed directly in a content page thatn contains Content controls

Bij het openen van de page layout vind men onderaan de voldende code:

<html xmlns:mso="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:msdt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882"><head>
<!––if gte mso 9><xml>
<mso:CustomDocumentProperties>
<mso:ContentType msdt:dt="string">Page Layout</mso:ContentType>
<mso:PublishingAssociatedContentType msdt:dt="string">;#Article Page;#0x010080C79AB10B234eb489B69A115298C0E8;#</mso:PublishingAssociatedContentType>
</mso:CustomDocumentProperties>
</xml><!endif––>
<title>Home</title></head>


Edit

Oorzaak

De oorzaak hiervan ligt vaak in het feit dat Sharepoint een asp:content item niet als zodanig herkend.

Edit

Opmerking

Voorkom het automatisch formatten van aspx pagina's door het gebruik van ctrl-e, ctrl-d of ctrl-k, ctrl-f. Deze zetten hoofdletters om naar kleine letters.

Edit

Oplossingen

1. Controleer of de de content tags met een hoofdletter beginnen: <asp:Content ...> i.p.v. <asp:content ...>.
2. Controleer of de volgende tag aanwezig is:

<asp:Content contentplaceholderid="PlaceHolderPageTitle" runat="server">
    <SharePointWebControls:FieldValue id="PageTitle"
FieldName="Title" runat="server"/> </asp:Content>

 © Evident Interactive BV