Web developers wiki ASP.NET Sitecore Sharepoint Kentico by Evident Interactive

Zet de log bestanden in een folder waar je met powershell bij kan. start powershell voer het volgende in:

function grep($pattern,$filepath=”*.*”) { Get-ChildItem .\* -Include $filepath -Recurse | Select-String -Pattern $pattern -casesensitive }

druk op enter totdat je weer PS ziet.

Navigeen naar de map waar de log bestanden staan en voer het volgende uit:

grep "keyword" *.log >log.txt

 © Evident Interactive BV